Dane firmy

KAMARES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej KAMARES Andrzej Król NIP 712 200 45 11)
z siedzibą w Warszawie, 02-594 Warszawa, ul. Giordana Bruna 9 lok. 7
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000723828
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

REGON: 369728135 

NIP 712 336 55 30 

strona www: www. kamares.pl

adres e-mail: kamares@kamares.pl