Dane firmy

Kamares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej Kamares Andrzej Król NIP 712 200 45 11)
z siedzibą w Warszawie, 02-594 Warszawa, ul. Giordana Bruna 9 lok. 7
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000723828
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

NIP 712 336 55 30
REGON 369728135 

Dane kontaktowe:

Kamares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
02-594 Warszawa,
ul. Giordana Bruna 9 lok. 7
tel. 22 408 27 73
kom. 609 703 884
strona: www. kamares.pl
adres e-mail: kamares@kamares.pl