Dane firmy

RESKAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dawniej KAMARES Andrzej Król NIP 712 200 45 11
z siedzibą w Lublinie 20-867, ul. Sudecka 110
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000723828
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

REGON: 369728135 

NIP 712 336 55 30 

strona www: www. kamares.pl

adres e-mail: kamares@kamares.pl