Dane firmy

Kamares A. Król Spółka Jawna
z siedzibą 02-594  Warszawa, ul. G. Bruna 9 lok. 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000897333 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

REGON: 369728135

NIP: 712 336 55 30

Dane kontaktowe:

Kamares A. Król Spółka Jawna
02-594 Warszawa
ul. Giordana Bruna 9 lok. 7
tel. 22 408 27 73
kom. 601 164 145
strona: www. kamares.pl
adres e-mail: kamares@kamares.pl