Grunt Lublin al. Warszawska 161

Opis

Podstawowe informacje
Nieruchomość gruntowa, nr ewidencyjny 8/3, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1/00082964/1. Na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Studium zostało przyjęte w 2000 r., w którym założono, że nieruchomość znajduje się na terenie ekstensywnej urbanizacji.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 8.608 m², w kształcie regularnego prostokąta (60m x 144m), położonego prostopadle do drogi (dawnej DK 17 i DK 12), w kierunku NE-SW, z bezpośrednim zjazdem na nieruchomość. Przez teren nieruchomości zostały przeprowadzone sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, energia elektryczna średniego napięcia i gazociąg średniego ciśnienia).

Lokalizacja
Nieruchomość gruntowa położona przy Al. Warszawskiej 161, w granicach administracyjnych miasta Lublina, w odległości około 100 – 200 m od nowo wybudowanego budynku sklepu Biedronka oraz od salonu pojazdów KIA.

Oferta

Cena
280 zł/ m² (2.410.000,- zł za całość)

Galeria

Mapa